Exams-Juan-V-Lopez

Programarea a 4-a pentru anii terminali

Reglementări cu privire la programarea a 4-a specială cu taxă pentru anii terminali – licență și master.

Dacă studenții din anii terminali LICENȚĂ doresc să beneficieze de a 4-a prezentare, vor depune o cerere în acest sens, în care să specifice cele 2 discipline, indiferent de semestru, la secretariatul de care aparțin, până la data de 31.05.2018. Cele două date de examen au fost programate în 06.06.2018, ora 14, sala D1 respectiv 08.06.2018, ora 8.00, sala A101.

Studenții sunt rugați să se pregătească pentru cele doua examene in paralel, deoarece doar la sfârșitul zilei de 5 iunie vom ști cum vor fi repartizate disciplinele pe cele două date, în funcție de solicitările primite.

SUNT APROBATE DOAR CERERILE ÎN CARE DISCIPLINELE SOLICITATE AU ACTIVITATEA PROMOVATĂ și chitanța de 250 lei pentru fiecare disciplină!

ordinateur-de-bureau-pc-1456070535WEH

Programul Euro 200 pentru achiziționarea unui calculator – 2018

Programul “Euro 200” pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare se va derula şi în anul 2018.

Beneficiarii acestui program sunt elevii şi studenţii învăţământului de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu venituri brute lunare de maximum 250 lei pe membru de familie, conform HG 297/03.05.2018 pentru modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobată prin HG nr. 1294/2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 408/14.05.2018.

Stabilirea numărului de beneficiari se va face în limita sumei alocate acestui program, sumă cuprinsă în bugetul Ministerului Educaţiei Naționale, conform legislaţiei în vigoare.

Legislaţia în vigoare este:

Legea 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea de Guvern 1294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare.

Calendarul pentru 2018 este următorul:

– depunerea dosarelor (veniturile pe luna aprilie – 250 lei/membru de familie) – până la 25 MAI 2018
– evaluarea cererilor de către comisiile din unităţile şi instituţiile de învăţământ împreună cu comisiile de anchetă socială – 25 – 28 mai
– centralizarea cererilor la Comisia centrală, prin intermediul portalului dedicat – 28 mai
– afişarea pe portalul Ministerului Educaţiei Naționale a listei de beneficiari aprobată prin ordin de ministru – 1 iunie
– afişarea în fiecare unitate de învăţământ a listei beneficiarilor – 3 iunie până la ora 18:00
– depunerea contestaţiilor – 5 zile de la afişarea listei pe portalul dedicat
– afișarea rezultatului contestațiilor pe portalul dedicat și în fiecare unitate de învățământ – 24 iunie până la ora 18:00

Portalul dedicat acestui program este la adresa http://euro200.edu.ro/