Admitere Master 2016

Capture

Capture1

*OBS. Candidații înscriși până în data de 08.07.2016 vor intra în competiția corespunzătoare calendarului de admitere iulie 2016 partea I. Cei care se inscriu după data de 08.07 dar până la data de 22.07, vor intra in competiție pe locurile rămase libere după afișarea rezultatelor din data de 13 iulie.

Capture2
*
Se vor activa primele 4 programe de studii în ordinea cererii!

Cum procedez – instrucțiuni.

Fișa de înscriere se completează online, la adresa:http://admitere.upt.ro/master/.

– Candidații sunt rugați să introducă corect și complet toate datele. Lista de opțiuni se completează în ordinea preferințelor. Fișa de înscriere se va tipări de către comisie, la sediul facultății, la depunerea și validarea dosarului de concurs și va fi semnată de candidat.

Actele necesare la dosarul de înscriere.

Taxele aferente concursului de admitere se plătesc la caseria comisiei, cash sau cu cardul (Secretariat, etajul 2 corpul B) sau prin banci în contul Facultății de Electronică și Telecomunicații , iar dovada plății (chitanța sau ordin de plată) se depune la dosar:

-Taxa de înscriere: 150 lei – la înscriere

-Taxa de confirmare: 100 lei – după afișarea rezultatelor, la confirmare.

Candidaţii care solicită scutire de taxa de înscriere vor prezenta o CERERE DE SCUTIRE DE TAXA DE ÎNSCRIERE (formularul se poate obține de la comisie) însoţită de actele necesare de scutire în formă originală la comisie pentru aprobare, după care se depune dosarul.

Taxele de școlarizare în UPT în regimul de studii cu taxă, pentru anul universitar 2015-2016

Informații suplimentare se găsesc pe pagina de web a Universității Politehnica Timișoara, la secțiuneaAdmitere Master 2016

Media de admitere se calculeaza cu formula:


unde:

-Ma – media finală de admitere

-Mm – media examenului de diplomă/licență

-Ni – notă de apreciere sintetică; poate fi dată de: verificarea cunoștințelor, prestația la interviu, fișă de apreciere, etc.

-k – coeficient cu valoarea între 0 și 5, funcție de domeniul de licență absolvit de către candidat; valorile pentru k se găsesc în Anexa 1

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.