Alegeri responsabili de retea al caminelor si student reprezentant in consiliul de administratie

29c64f2fb3e57e8d6e6e17c2939c23fd_XL

În zilele ce urmează, vor avea loc alegeri prin intermediul căraora se vor alege responsabilii de reţea si studenţii reprezentanţi in Consiliul de administraţie după următoarele metodologii :

CALENDARUL ALEGERILOR RESPONSABILILOR DE REȚEA ALE CĂMINELOR :

 1. Depunerea dosarului sigilat la administrația căminului pentru care candidează: 6 iunie – 13 iunie 2016 (până la ora 12:00);

Dosarul trebuie să conțină :

 • -o adeverinţă de la facultate din care să rezulte că studentul: Nu a fost exmatriculat, nu a avut abateri disciplinare;
 • -o adeverinţă din partea administratorului din care să rezulte dacă a avut amenzi sau alte abateri în cămin, precum și faptul că este locatar al căminului respectiv;
 • -Curriculum Vitae cu poză;
 • -o scrisoare de intenţie.
 1. Administrația căminului predă până luni, 13 iunie 2016, ora 14:00 dosarele sigilate Serviciului Social .

 

 1. Luni, 13 iunie 2016, ora 14:00, COSPol ridică dosarele cu candidaturi.

 

 1. Luni, 13 iunie 2016, ora 19:00 se afișează lista candidaților eligibili

 

 1. Marți, 14 iunie 2016, ora 19:00 susținerea unui test de verificare a cunoștințelor la sediul COSPol (cămin 22C, parter).

 

 1. Vineri,17 iunie 2016, ora 12:00 afișarea rezultatelor .

 

 1. Luni, 20 iunie 2016 depunerea contestațiilor la secretariatul cabinetului prorectorului pe probleme studențești, conform programului de lucru.

 

 1. Marți, 21 iunie 2016 afișarea rezultatelor finale.

 

Calendarul alegerilor pentru funcția de reprezentant al studențiilor în Consiliul de Administrație al Universității Politehnica Timișoara

 

Conform Regulamentului privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru structurile și funcțiile de reprezentare a studenților din Universitatea Politehnica Timișoara :

Art. 6.1. Reprezentantul studenților în Consiliul de Administrație al Universității este ales prin concurs organizat de către organizațiile studențești legal constituite membre în Convenția Organizaților Studențești din Universitatea Politehnica Timișoara (COSPol).

Art . 6.4. Mandatul Reprezentantului Studenților în Consiliul de Administrație al Universitații este de doi ani, cu revalidare după un an din partea Convenței Organizaților Studențești din Universitatea Politehnica Timișoara (COSPol).

Calendarul alegerilor este următorul:

Nr. Crt. Data/Perioada Acțiunea Cine sunt alegătorii?
1. 13.06.2016 – 20.06.2016 Se depun candidaturi pentru Reprezentantul Studenților în CA
2. 22.06.2016 Se alege Reprezentantul studenților în CA Organizațiile studențești legal constituite în UPT care îşi asumă reprezentarea studenţilor, membre Convenția Organizațiilor studențești din Politehnică (COSPol) (fiecare având un vot)
3. 28.06.2016 Studentul reprezentant în CA își intră în atribuții.

 

Alegerea studentului reprezentant în CA:

Dosarul de candidatură privind funcția de student reprezentant în CA se va trimite în format scanat şi semnat al fiecărei pagini a candidaturii pe e-mailul daniel.craia@student.upt.ro și se va prezenta Comisiei de Concurs în original la şedinţa de alegeri. Acesta va cuprinde:

 • Curriculum Vitae;
 • Scrisoare de motivare;
 • Adeverinţă din partea facultăţii din care atestă calitatea de student al Universităţii Politehnica Timişoara;
 • Plan Managerial

Alegerea studentului reprezentant în CA se defășoară în ziua de 22.06.2016 în cadrul ședinței extraordinare a Convenției Organizațiilor Studențești din Politehnică (ora 20:00, Aleea Studențelior, parter 22C).

Pentru funcția de student reprezenant în CA poate candida orice student din cadrul Universității PolitehnicaTimișoara.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.