Burse sociale sem I – 2017/2018 – strângere dosare

PERIOADA DE DEPUNERE A DOSARELOR:

02.10.2017- 20.10.2017  la secretariatul Departamentului de EA, etaj I, corpul B.

Documentele necesare sunt:

 1. 1. Cerere conform paginii 2 a documentului atașat articolului (formular tip se primeşte de la secretariat sau listat de solicitant)
 2. 2. Adeverinţe de şcolarizare de la fraţii/surorile studentului (se iau în calcul la veniturile familiei şi alocaţiile de stat pentru copii, precum şi alocaţiile suplimentare pentru persoanele cu dizabilitati) aflaţi în întreţinerea părinţilor;
 3. 3. Adeverinţe de la administraţia financiară pentru ambii părinţi şi student (pentru alte venituri, decât salariul – ex. venituri din chirii, activităţi comerciale etc.);
 1. 4. Copii de pe certificatele de naştere ale preşcolarilor aflaţi în întreţinerea părinţilor + copie CI solicitant;
 1. 5. Adeverinţe de la Primărie pe numele ambilor părinţi şi al studentului pentru atestarea venitului agricol (să reiasă explicit dacă se realizează venit agricol);
 2. 6. Adeverinţe cu venitul NET al părinţilor/studentului pe lunile iulie, august și septembrie

          – cupoane de pensie sau

          – cupoane de şomaj sau

         – declaraţie dată în faţa notarului de la mamele/taţii casnice/casnici că nu au realizat   venituri în lunile menţionate mai sus;

 1. 7.  Declaraţie pe propria răspundere a studentului din care să reiasă că el şi familia nu mai au şi alte venituri decât cele declarate, în lunile menţionate mai sus.
 2. 8. Numărul contului bancar (cod IBAN) de la una din următoarele bănci: BCR, Raiffeisen, ING, BRD, Transilvania – pentru cei care nu au beneficiat încă de bursă;

 

În cazul bursei sociale pe caz de boală:

 1. 9.Certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, in care să se prezinte evoluția și tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul și

care se incadrază in prevederile art. 6 alin” (2) lit. b).

 1. 10.Fișa electronică a pacientului, eliberată de medicul de familie, care să ateste problema medicala.

În cazul bursei sociale pentru orfan de unul sau ambii părinti sau provenit din case de copii:

 1. 11.Certificate deces părinți (copie + original, pt. conformitate), hotărârea de încredinţare a minorului potrivit legii, dacă este cazul.

 

Bursele, cu exceptia celor sociale, sociale ocazionale și speciale, se acordă doar studenţilor care, în momentul deliberării, au obţinute la zi toate creditele prevăzute prin planul de învăţământ şi au ca statut la începutul anului în curs un altul decât cel de „reînmatriculat” sau „reînmatriculat cu transfer”.

 

Menționăm că salariul de baza minim net pe economie in vigoare, adica plafonul luat în considerare este de 1065 lei/lună.

 

Cerere tip pentru bursă socială!

 Regulament burse 2017-2018!

Pentru informații suplimentare nu ezitați să ne contactați!

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.