Burse sociale sem I – 2019/2020

Dosarele penru bursele sociale pe semestrul I 2019-2020 se pot depune la secretariatul Departamentului de EA, etaj I, corpul B, pana la data de 28.10.2019.

Documentele necesare pentru dosar le găsiți aici.

Cerere si acte doveditoare vor depune si studentii care solicită bursă socială pe caz de boala sau orfani, chiar daca au solicitat si in semestrele anterioare.

Găsiți aici  cererea tip.

Bursele sociale se acordă studențiilor care în momentul luării deciziei au promovat anul de studiu anterior (pentru PI ), respectiv celor care au promovat un număr de examene din cadrul semestrului I care le conferă un minim de 10 credite transferabile si au ca statut la începutul anului în curs un altul decât cel de ”reînrnatriculat”, respectiv ”reînmatriculat cu transfer”, în funcție exclusiv de considerente sociale. Bursele sociale se acordă următoarelor
categorii de studenți:
a) studenții orfani de unul sau ambii părinți, respectiv pentru care s-a dispus ca masură de protecție plasamentul și care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale;
b) studentii bolnavi TBC, care se află în evidența unităților medicale, celor care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbtie grave, insuficiență renală cronică, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemic etc.), surditate, fibroză chistică,c ei infestați cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular;
c) studenții a căror familie nu a realizat in cele 3 luni înainte de începerea semestruluilanului universitar un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariul de baza minim net pe economie.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.