Burse speciale pentru studenții masteranzi

Universitatea Politehnica Timișoara lansează concursul pentru obținerea de burse speciale de către studenții masteranzi, în valoare de 500 lei/lună, cumulabile cu bursele de studiu.

Pentru obținerea bursei speciale, masteranzii vor completa ANEXA la care vor atasa și dovezile necesare fiecărui criteriu. Dosarul trebuie depus la decanatul facultății până la data de 12.12.2018, ora 15:00.

Numărul de locuri este de 50 pe universitate, nefiind distribuit pe facultăți. Bursele se vor acorda candidaților cu cel mai bun punctaj dintre toți masteranzii.

Interviul referitor la intenția de a urma studii de doctorat nu este obligatoriu!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.