COLOCVIUL DE PRACTICA

Orarul pentru colocviul de practica il gasiti aici:

http://www.etc.upt.ro/documents/studenti/Practica/Colocviu_Practica.pdf

Studenții vor avea asupra lor :

1. ADEVERINTA DE PRACTICA ELIBERATA DE UNITATEA UNDE S‐A EFECTUAT PRACTICA
2. CONVENTIA DE PRACTICA
3. CAIETUL DE PRACTICA