Desfășurarea activității academince în situația actuală

Ieri, 09.04.2020, Biroul de conducere al LSFETc, studenții reprezentanți în Cosniliul Facultății și Senatul Universității și reprezentanții de an din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale au luat parte la două întâlniri, una cu Biroul de conducere al facultății și una cu Rectorul Universității.

Procesul verbal redactat în urma întâlnirilor îl puteți citi aici.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.