IN ATENTIA STUDENTILOR ADMISI CU TAXA IN ANUL I LICENTA SI MASTER 2015/2016

Studenții admiși cu taxă în anul I la licență și master, la toate formele de învățământ (cu frecvență, ID și cu frecvență redusă), au obligația de a achita taxa de școlarizare integrală sau doar cea aferentă semestrului I până la data de 25.09.2015. Nerespectarea cerinței menționate duce la pierderea locului.

Această taxă se poate plăti la casieria Rectoratului.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.