rectorate

IN ATENTIA STUDENTILOR ADMISI CU TAXA IN ANUL I LICENTA SI MASTER 2015/2016

Studenții admiși cu taxă în anul I la licență și master, la toate formele de învățământ (cu frecvență, ID și cu frecvență redusă), au obligația de a achita taxa de școlarizare integrală sau doar cea aferentă semestrului I până la data de 25.09.2015. Nerespectarea cerinței menționate duce la pierderea locului.

Această taxă se poate plăti la casieria Rectoratului.