În atenția studenților din anul II licență

Cursul facultativ Responsabilitate socila si activism civic se poate urma din semestrul II al anului universitar 2017/2018 și este prevăzut cu 2 puncte de credit. Înscrierile se pot face până la data de 23.02.2018 la secretariatul facultății.