In atentia studentilor, modificare RODPI referitor la sistemul de credite

În cadrul ședinței de senat din data de 15.09.2016 a fost aprobată propunerea Consiliului de Administratie de modificare a RODPI privind sistemul de credite.

”Un an de studiu neterminal este promovat atunci când totalul creditelor obținute prin promovarea de discipline din planul său de învățământ este 60 (nu se iau în considerare creditele corespunzătoare disciplinelor facultative). Pentru anii neterminali este posibilă trecerea în anul de studiu următor dacă sunt îndeplinite următoarele condiții :

la finalul anului I totalizează minim 35 de credite;

la finalul anului II totalizează minim 75 de credite însumate din anii I și II dintre care cel puțin 35 de credite din anul II;

la finalul anului III totalizează 120 de credite însumate din anii I-III dintre care cel puțin 35 de credite din anul III;

la finalul anilor IV-V Arhitectură (notat x) totalizează 120+(x-3)*45 de credite însumate din primii x ani dintre care cel puțin 35 de credite din anul x; Nu se iau în considerare creditele corespunzătoare disciplinelor facultative. Trecerea se face cu discipline restante, nepromovate, care trebuie recontractate în condițiile Art. 41. Întrucât în anii terminali disciplinele de studiu au asociate, la domeniul Arhitectură doar 30 credite, iar la celelalte domenii doar 45 credite, restul până la 60 revenind elaborării lucrării de licență/proiectului de diplomă şi susținerii examenului de licenţă/diplomă, condiţia de promovare a acestor ani este obţinerea a cel puţin 20 credite la domeniul Arhitectură şi a cel puţin 30 credite la celelalte domenii”

Pentru mai multe detalii accesati pagina aceasta.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.