Începe perioada precazărilor în căminele UPT

Fie că vrei să te muți în alt cămin sau dorești să rămâi în același, aceștia sunt pașii pe care trebuie să îi urmezi:

1. Trebuie completată cererea de precazare pentru căminul unde crezi că te poți încadra conform mediei, după care te vei adresa pentru viză la administratorul căminului unde locuieşti în prezent.

2. Dacă nu ai stat în cămin în anul precedent, va trebui să dai o declarație pe proprie răspundere pe verso-ul cererii menționate la punctul 1, care să stipuleze faptul că în anul universitar 2018-2019 nu ai locuit în niciunul din căminele UPT.

3. IMPORTANT: Pentru siguranța obținerii unui loc de cazare pentru anul universitar 2019-2020, ești obligat/ă să completezi toate opțiunile din formular.

 

În același context, este foarte important să menționăm următoarele detalii cu privire la cămine și la modalitate de cazare în cadrul acestora, în funcție de medie:

1. Căminele 1 MV și 2 MV sunt exclusiv cămine de băieţi. În restul căminelor, cazarea va fi posibilă exclusiv pe paliere distincte, rezervate pentru fete și băieți, după caz.

2. Fetele cu media sub 6,00 au următoarele opțiuni: 1C, 2C, 4C și 7C.

3. Media de precazare, dată de secretariatele facultăților din cadrul UPT, va fi aceeași pe toată perioada precazărilor, fără modificări pe parcurs (generate de prezentări de examen suplimentare sau de măriri de note).

4. Depunerea cererilor de precazare pentru studenții masteranzi este însoțită de următoarele constrângeri:

– medie de minim 9,00 pentru precazarea în căminele 9C și 14C;

– medie de minim 7,50 pentru precazarea în căminele 19C, 20C, 21C, 22C;

– medie de minim 6,00 pentru precazarea în căminele 1 MV, 2 MV, 1C, 2C, 4C, 7C.

Modelele pentru cererile de precazare se regăsesc mai jos, ulterior urmând procedura descrisă începând cu punctul 1. de mai sus, după completarea corespunzătoare. De asemenea, trebuie luat în considerare faptul că cererile sunt specificate pe grupuri de cămine. Astfel, trebuie descărcată și completată cererea în conformitate cu grupul din care face căminul în care dorești să locuiești în următorul an universitar.

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.