Informatii referitoare la precazari 2016

1). Studenţii vor completa şi depune cererea de precazare pentru căminul unde cred că se pot încadra conform mediei (pentru viză se vor adresa la administratorul căminului unde locuiesc în prezent).

2). Dacă studentul care solicită precazare nu a fost căminizat, va da o declaraţie pe proprie răspundere pe verso cererii precum că în anul universitar 2015 – 2016 nu a locuit în nici unul din căminele U.P.T.

3). Pentru siguranţa obţinerii unui loc de cazare pentru anul universitar 2016– 2017, toţi studenţii care solicită precazare sunt obligaţi să completeze toate opţiunile din formular.

4). Căminele 1 MV şi 2MV sunt cămine de băieţi.

5). Fetele cu media sub 6,50 au următoarele opţiuni: 1C, 2C, 4C şi 7C .

6). Media de precazare dată de Secretariatele Facultăţilor, va fi aceeaşi pe toată perioada precazării, fără modificări pe parcurs (prezentări sau majorări de note).

7). Cererile de precazare pentru studenţii masteranzi se depun astfel:
• La Căminele 14C şi 9C – media minim 9,00;
• La Căminul 20C – media minim 8,00;
• La Căminele 1MV, 2MV, 1C, 2C, 4C, 7C – media minim 5,00.

 

ATENŢIE !

*Cererile de precazare se vor descărca  de aici, se vor completa şi vor urma procedura descrisă începând cu punctul 1). de mai sus.

CERERE PRECAZARE CAMINE 5 locuri 2016
CERERE PRECAZARE CAMINE 19C, 20C, 21C si 22C 2016
CERERE PRECAZARE Casatoriti 2016
CERERE PRECAZARE Master 2016

*Cererile sunt specificate pe grupe de cămine.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.