Lead to Success

Formarea şi dezvoltarea profesională fac trimitere la diferite concepte şi la definiţii oarecum diferite. Astfel, după R. Mathiassi H. J. Jackson (1994), pregătirea profesională este un proces de instruire pe parcursul căruia candidaţii dobândesc cunoştinţe teoretice şi practice necesare desfăşurării activităţilor curente, în timp ce dezvoltarea profesională ar fi un proces mai complex, care are ca obiectiv însuşirea de cunoştinţe teoretice şi practice necesare atât poziţiei actuale, cât şi celei viitoare (anticiparea profesională).

Prin formarea profesională se urmăreşte dezvoltarea unor capacităţi noi, în timp ce prin perfecţionarea profesională se urmăreşte îmbunătăţirea capacităţilor existente, aceasta din urmă fiind văzută uneori ca un stadiu în formarea profesională, cel al acumulării de cunoştinţe profesionale suplimentare formării de bază.

Tema proiectului constă în stimularea creativităţii studenţilor şi în acelaşi timp oferirea unui cadru de dezvoltare şi interacţiune pentru tinerii implicaţi, prin urmare participanţii să reuşească să îşi stabilească obiectivele principale în viitoarea carieră.

Grupul ţintă reprezintă studenţii din cadrul Facultăţii de Electronică şi Telecomunicaţii din Universitatea Politehnica Timişoara, cărora dorim să le oferim posibilitatea de aşi dezvolta aptitudini pe plan profesional. În principal sunt vizaţi studenţii din anii terminali pentru a avea şi o altă perspectivă asupra carierei.

“LEaD to succsess” reprezintă un nou proiect implementat de Liga Studenţilor din Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, Timişoara. Acesta are ca scop principal interacţionarea studenţilor cu mediul profesional şi crearea unei oportunităţi de a învăţa din experienţa absolvenţilor care au reuşit să-şi construiască o carieră de succes.

 

Acest lucru va fi posibil prin realizarea unor întâlniri între absolvenţi şi actualii studenţi ai Facultăţii de Electronică şi Telecomunicaţii din cadrul Universităţii Politehnica Timişoara. Prin aceste întâlniri se doreşte crearea unei  platforme prielnice studenţilor, astfel ei  să descopere răspunsurile la întrebările lor şi să reuşească să îşi formeze o imagine asupra carierei lor viitoare, să încerce să deprindă din timp competenţele necesare pentru dezvoltarea profesională.

O mare parte a societăţii este interesată şi se referă la cine, ce face, unde şi pentru câţi bani; aceleaşi nelămuriri se regăsesc şi în rândul studenţilor. Prin apariţia acestor întrebări acest proiect ar putea aduce rezolvare şi răspuns la unele dintre aceste probleme.

Pincipale obiective:

  • Dezvoltarea conceptului viitorilor licenţiaţi asupra carierei;
  • Cunoaşterea şi îmbunătăţirea factorilor sociali, economici, tehnologici;
  • Cunoaşterea cât mai exacta a cererii de pregătire profesională şi a evoluţiei ei;
  • Identificarea  preocupărilor pentru aplicarea celor învăţate;
  • Evidenţierea importanţei relaţionării mediului interior al facultăţii cu mediul exterior.

Leadership-ul este principala componentă a schimbării, asigurând viziunea, dar şi dedicarea necesară pentru materializarea acesteia. Deşi rezultatele impresionante ale liderilor lasă impresia că nu pot fi atinse decât printr-o abilitate înnăscută, leadership-ul este, de fapt, o abilitate ce se formează prin educaţie, experienţe inedite, interacţiunea cu oamenii şi, desigur, practică.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.