Liste precazări 2017-2018 şi contestaţii

Listele preliminare pentru Licenţă se află la acest link.

Listele preliminare pentru Master se află la acest link.

 

Studenții care nu au fost repartizați în căminul corespunzător din cauză că media acestora a fost calculată greșit, sunt rugați să depună o contestație/cerere, la Căminul 4, la Direcția Social a UPT, căreia îi va fi anexată situația școlară, eliberată de la secretariat.

Contestația trebuie să aibă următoarea structură: ”Subsemnatul/subsemnata …………………….. cere redistribuirea în cămin din cauza calculării incorecte a mediei.”

Contestația, împreună cu situația școlară, se pot depune în zilele de miercuri și joi ale acestei săptămâni, în intervalul orar 8:30-14:00.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.