Nu uitați de bursele sociale!

Pentru depunerea dosarului de bursa sociale sem I 2014-2015 aveti nevoie de urmatoarele acte:
Acte necesare obligatorii:
1.cerere (formular tip – se primeşte de la secretariat)
2.adeverinţe de şcolarizare de la fraţii/surorile studentului + cupoanele de alocaţie pentru aceştia pe lunile iulie, august, septembrie 2014 (se iau în calcul la veniturile familiei şi alocaţiile de stat pentru copii, precum şi alocaţiile suplimentare) aflaţi în întreţinerea părinţilor;
3.copii legalizate de pe certificatele de naştere ale preşcolarilor aflaţi în întreţinerea părinţilor;
4.adeverinţe de la administraţia financiară pentru ambii părinţi şi student (pentru alte venituri, decât salariul – ex. venituri din chirii, activităţi comerciale etc.);
5.adeverinţe de la Primărie pe numele ambilor părinţi şi al studentului pentru atestarea venitului agricol (să reiasă explicit dacă se realizează venit agricol);
6.adeverinţe cu venitul brut al părinţilor/studentului pe lunile iulie, august, septembrie 2014, care pot fi, după caz:
-adeverinţă de salariu sau
-cupoane de pensie sau
-cupoane de şomaj sau
-declaraţie dată în faţa notarului de la mamele/taţii casnice/casnici că nu au realizat venituri în lunile menţionate mai sus;
7.declaraţie pe propria răspundere a studentului din care să reiasă că el şi familia nu mai au şi alte venituri decât cele declarate, în lunile menţionate mai sus.
8.numărul contului bancar (cod IBAN) de la una din următoarele bănci: BCR, Raiffeisen, ING, BRD, Transilvania – pentru cei care nu au beneficiat încă de bursă;
Salariul minim brut este de 900 lei/luna

Actele se vor depune la secretariat până la data de 20.10.2014.

Solicitare-bursa-sociala

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.