1140-take-control-of-your-work-schedule.imgcache.reva9d197ea078e7e182b540673a5f4aaa5.web_

Practica de vara 2018

Pentru acumularea celor 8 puncte de credit aferente PRACTICII DE VARA, in perioada 02.05.-15.06.2018 se colecteaza conventiile de practica.

Conventiile de practica se descarca de AICI si se vor depune la decanatul facultatii in 3 exemplare semnate și ștampilate de compania acceptanta. Responsabilul de practica, din partea facultății, este dl. sl.dr.ing. Ciprian DUGHIR.

In perioada 03-14 septembrie 2018 se va face upload pe Campusul Virtual la Atestatul de practica(format .pdf) cat si caietul de practica (pentru acesta vom reveni cu recomandari la o data ulterioara pe CV)

Exams-Juan-V-Lopez

Programarea a 4-a pentru anii terminali

Reglementări cu privire la programarea a 4-a specială cu taxă pentru anii terminali – licență și master.

Dacă studenții din anii terminali LICENȚĂ doresc să beneficieze de a 4-a prezentare, vor depune o cerere în acest sens, în care să specifice cele 2 discipline, indiferent de semestru, la secretariatul de care aparțin, până la data de 31.05.2018. Cele două date de examen au fost programate în 06.06.2018, ora 14, sala D1 respectiv 08.06.2018, ora 8.00, sala A101.

Studenții sunt rugați să se pregătească pentru cele doua examene in paralel, deoarece doar la sfârșitul zilei de 5 iunie vom ști cum vor fi repartizate disciplinele pe cele două date, în funcție de solicitările primite.

SUNT APROBATE DOAR CERERILE ÎN CARE DISCIPLINELE SOLICITATE AU ACTIVITATEA PROMOVATĂ și chitanța de 250 lei pentru fiecare disciplină!