Alegeri studenți reprezentanți în Consiliul Facultății

Te informăm că mai există un loc disponibil în rândul studenților reprezentanți în Consiliul Facultății, în care se regăsesc 75% cadre didactice și 25% studenți.

Consiliul este locul unde se iau decizii la nivel de facultate, precum:

  • •    aprobă, la propunerea decanului, organizarea internă
  • •    stabileşte misiunea şi obiectivele facultăţii
  • •    aprobă acordarea de burse şi ajutoare sociale

Studenții interesați de ocuparea acestui post trebuie să își trimită dosarul pentru candidatură cuprinzând CV, scrisoare de intenție și adeverință din partea facultății, ce atestă calitatea de student al Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale la adresa de e-mail office@lsfetc.ro. Termenul limită este sâmbătă, 3.11.2018, ora 23:59.

Alegeriilor va avea loc în data de 12.11.2018, rezultatele afișându-se în aceeași zi, contestațiilor se vor putea depune în data de 13.11.2018, iar rezultatele finale vor fi afișate în data de 14.11.2018.

Dacă dorești să îți reprezinți colegii în Consiliul Facultăți ETcTI nu ezita să candidezi!

Dorești să devii student consilier?

Cine sunt studenții consilier?

Studenţii consilieri sunt reprezentanţii studenţilor la nivelul Consiliilor Facultăţilor în cadrul Universității. Consiliul reprezintă organismul decizional şi deliberativ la nivel de facultate, ce își desfăşoară activitatea în baza prezentului regulament şi aplică deciziile strategice adoptate de Senatul UPT, cu scopul realizării misiunii UPT prevăzute în Carta Universităţii.

Consultă aici REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ALEGERILOR PENTRU STRUCTURILE ȘI FUNCȚIILE DE REPREZENTARE A STUDENȚILOR DIN UPT.
Dacă îți dorești să devii student consilier consultă calendarul alegerilor atașat.

Studenții consilieri și senatori reprezintă 25% din numărul membrilor structurilor respective.

Completarea online a contractelor de studii 2018-2019 – MASTER

Completarea anexei la contractul de studii de către studenții masteranzi se face aici.

Termenul de completare și predare este până în data de 24.10.2018. Anexa la contractul de studii trebuie depusă la secretariatul departamentului corespunzător, în cel puțin un exemplar.

Completarea acesteia este obligatorie pentru toți studentii.

Programul de lucru cu studenții al secretariatelor de departament este: 09 – 13, de luni până vineri.