Interactive Digital Media Student Contest 2015

Universitatea Politehnica Timișoara prin Centrul Multimedia  organizează pe data de 20 iunie 2015 – Concursul Studențesc Interactive Digital Media Student Contest 2015.

Interactive Digital Media Student Contest este o competiție studențească ce își propune să stimuleze creativitatea și spiritul de competiție în domeniul multimedia. Concursul se adresează studenților de nivel licență și master de la universități din România și din străinătate. Studenții vor avea ocazia să își prezinte cele mai interesante proiecte, dar și să interacționeze direct cu reprezentanți ai mediul economic, posibili angajatori ai participanților.

Se pot înscrie atât studenți individuali, cât și studenți organizați într-o echipă.

Nu se impun limite cu privire la numărul de proiecte/aplicații înscrise în competiție sau la numărul de secțiuni la care se participă.

Concursul se va desfășura prin înscrierea în perioada 20 mai – 17 iunie 2015, etapa I de selecție în 18 iunie, în data de 20 iunie 2015 de la ora 10:00 având loc susținerea de către studenți a proiectului realizat în fața juriului și a celorlalți participanți, jurizarea și premierea.

Mai multe detalii legate de acest proiect: http://cm.upt.ro/IDMSC2014/

Credite de voluntariat

Universitatea Politehnica din Timișoara recunoaște activitatea de voluntariat a studenților prin acordarea a 2 credite transferabile pentru fiecare an de studiu, pe lângă cele 60 de credite anuale. Aceste credite de voluntariat vor fi trecute în suplimentul de diplomă.

Pentru acordarea creditelor, studenții trebuie să depună un dosar care să conțină:

–  Scrisoare de recomandare din partea preşedintelui organizaţiei şi a cel puţin unui coordonator de activitate care gestionează activitatea de voluntariat în care voluntarul s-a implicat;

–  CV;

–  Raport de activitate pentru anul solocitării acordării creditelor (ANEXA 1)

–  Câte o imagine de la cel puţin 4 activităţi (proiecte, întâlniri, şedinţe) distincte desfăşurate în cadrul organizaţiei în anul solicitării creditelor;

–  Copii după diplomele obţinute în urma activităţii de voluntariat.

Dosarele se pot depune la Decanat în timpul programului cu publicul și în  sediul ligii în intervalul orar 12:00-16:00, până în data de 15.06.2015!

După depunerea dosarului, aplicantul trebuie să participe la un interviu. Comisia este formată din 3 persoane: un cadru didactic reprezentant al facultăţii, un reprezentant al studenţilor în cadrul facultăţii şi un reprezentant al organizaţiei studențești.

 

METODOLOGIA privind acordarea de credite o puteți găsi AICI!

 

 

Calendarul activităţii de acordarea a creditelor pentru activitatea de voluntariat:

–  03.06.2015 – 15.06.2015 – Depunerea dosarelor pentru acordarea creditelor pentru voluntariat (conf. Art. 6)

–  16.06.2015 – 17.06.2015 – Desfășurarea interviurilor pentru persoanele înscrise (ora 12:00)

–  17.06.2015 – Afișarea listelor preliminare cu persoanele care au obținut credite pentru activități de voluntariat

–  18.06.2015 – Contestații

–  19.06.2015 – Afișarea listei finale cu persoanele care au obținut creditele pentru activități de voluntariat

–  22.06.2015 – 24.06.2015 – Eliberarea adeverințelor.

Pentru nelămuriri și întrebări, trimite un email la adresa office@lsfetc.ro .

Eveniment „Cariere de Succes”

În data de 5 iunie 2015 va avea loc la Universitatea Politehnica Timişoara cel de-al doilea eveniment Cariere de Succes intitulat „De pe băncile UPT la vârful tehnologiei europene“, eveniment cu participarea a patru dintre cei mai valoroși absolvenți ai UPT, respectiv:

Alin ALBU-SCHAEFFER – Director, Institutul de Robotică și Mecatronică, Centrul Aerospațial German DLR

Marius TOADER – General Manager, ALFA TEST Timișoara

Florin PRUTIANU – System Verification Engineer, MAN Truck & Bus AG

Vasile ECOBICI – Managing Director, Villeroy & Boch Hungary Co. LTD

Înscrierile pentru acest eveniment se fac până la data de 04 mai 2015. Cei mai harnici pot primi şi un voucher în valoare de 300 de lei valabil în librăriile Cărtureşti.

Mai multe informații despre manifestare se pot obține de pe site sau de pe pagina de facebook a evenimentului, dar și de la coordonatorii acțiunii, Liliana Matiu Iovan – Expert dezvoltare concept, organizare şi promovare evenimente (liliana.matiu-iovan@upt.ro) și Alina Dumitrel – Expert dezvoltare concept, organizare şi promovare evenimente (alina.dumitrel@upt.ro).

Această acțiune este organizată prin proiectul POSDRU/156/1.2/G/136302, Orientarea programelor de studii pe realitatea economică regională, validarea acestora de către actorii economici şi dinamizarea relaţiei în tripleta universitate-student-companii, pentru un învăţământ superior tehnic performant – OVDIP.

Gala Profesorului Bologna

Care este profesorul care te-a inspirat cel mai mult și a reușit să treacă dincolo de barierele materiei pe care o predă, care te-a motivat să ai o minte deschisă și să gândești lucid și deschis?

Ei bine, Gala Profesorului Bologna este proiectul cu tradiție ANOSR prin intermediul căruia cei mai străluciți profesori ce se mulează pe tiparul de mai sus sunt premiați și astfel li se arată aprecierea studenților pe care i-au învățat.

Ediția a VIII-a este organizată de Liga AC și se va desfășura la Timișoara, iar punctul culminant al seriei de evenimente îl reprezintă gala din 22 mai, unde într-un cadru festiv îi vom cunoaște pe oamenii care merită să poarte titlul de “Proful Tare”.

De asemenea, în cadrul Galei Profesorului Bologna, Liga AC în colaborare cu LSFETc organizează în data de 23 mai conferința pe tema Învățământului Centrat pe Student din cadrul proiectului Bologna în Universități. Ne dorim să discutăm provocările cu care universitățile se confruntă în implementarea învățământului centrat pe student în era digitală și care ar putea fi rolul asigurării calității în implementarea reală a unui învățământ centrat pe student la nivelul tuturor universităților din România.