Credite de voluntariat – interviuri

Perioada de depunere a  dosarelor pentru obținerea creditelor de voluntariat s-a incheiat. Următorii studenți și-au depus dosarele:

– Bonciog Daniel

– Duma Daniel Alexandru

– Faluși Alexandru

– Farcaș Teodora

– Fumărel Denisa Andreea

– Guran Călin

– Ilici Oliver

– Răuțu Vlad Ionuț

– Stoica Daniela

– Vilceanu Răzvan

Miercuri, 17 mai 2015, ora 12:00, în sala A105 se vor desfășura interviurile! 

VLOG U

În weekendul 27-28 Iunie 2015, începând cu orele 12:00 la Casa Tineretului Timișoara (str. Arieș nr. 19) va avea loc evenimentul “VLOG U”!

Principalii creatori de conținut original de seamă ai României se vor aduna la Timișoara pentru a face din aceasta capitala online a vlog-ingului românesc timp de 2 zile! Vino pentru a-i întâlni în persoană pe: Bianca Adam(Tequilla), Noaptea Târziu, 10 Lucruri, Mircea Bravo, Zmenta!

 

Proiectul este cofinanțat de către Primăria Muncipiului Timișoara, se încadrează în categoria proiectelor de educație non-formală și urmărește dezvoltarea abilităților și aptitudinilor tinerilor din comunitatea locală.

Se dorește ca prin acest proiect să se pună două grupuri (vloggerii și tinerii din comuntatea locală) față în față pentru a facilitata schimbul de experiență, pentru a oferi posibilitatea tinerilor de a învăța de la vloggeri și pentru a creea o oportunitate tinerilor de a da curs pasiunii lor și ulterior de a pune în practică cunoștințele deprinse pe parcursul evenimentului.

Pentru mai multe detalii intrați pe siteul evenimentului:
http://vlogu.educatianoua.ro/

Interactive Digital Media Student Contest 2015

Universitatea Politehnica Timișoara prin Centrul Multimedia  organizează pe data de 20 iunie 2015 – Concursul Studențesc Interactive Digital Media Student Contest 2015.

Interactive Digital Media Student Contest este o competiție studențească ce își propune să stimuleze creativitatea și spiritul de competiție în domeniul multimedia. Concursul se adresează studenților de nivel licență și master de la universități din România și din străinătate. Studenții vor avea ocazia să își prezinte cele mai interesante proiecte, dar și să interacționeze direct cu reprezentanți ai mediul economic, posibili angajatori ai participanților.

Se pot înscrie atât studenți individuali, cât și studenți organizați într-o echipă.

Nu se impun limite cu privire la numărul de proiecte/aplicații înscrise în competiție sau la numărul de secțiuni la care se participă.

Concursul se va desfășura prin înscrierea în perioada 20 mai – 17 iunie 2015, etapa I de selecție în 18 iunie, în data de 20 iunie 2015 de la ora 10:00 având loc susținerea de către studenți a proiectului realizat în fața juriului și a celorlalți participanți, jurizarea și premierea.

Mai multe detalii legate de acest proiect: http://cm.upt.ro/IDMSC2014/

Credite de voluntariat

Universitatea Politehnica din Timișoara recunoaște activitatea de voluntariat a studenților prin acordarea a 2 credite transferabile pentru fiecare an de studiu, pe lângă cele 60 de credite anuale. Aceste credite de voluntariat vor fi trecute în suplimentul de diplomă.

Pentru acordarea creditelor, studenții trebuie să depună un dosar care să conțină:

–  Scrisoare de recomandare din partea preşedintelui organizaţiei şi a cel puţin unui coordonator de activitate care gestionează activitatea de voluntariat în care voluntarul s-a implicat;

–  CV;

–  Raport de activitate pentru anul solocitării acordării creditelor (ANEXA 1)

–  Câte o imagine de la cel puţin 4 activităţi (proiecte, întâlniri, şedinţe) distincte desfăşurate în cadrul organizaţiei în anul solicitării creditelor;

–  Copii după diplomele obţinute în urma activităţii de voluntariat.

Dosarele se pot depune la Decanat în timpul programului cu publicul și în  sediul ligii în intervalul orar 12:00-16:00, până în data de 15.06.2015!

După depunerea dosarului, aplicantul trebuie să participe la un interviu. Comisia este formată din 3 persoane: un cadru didactic reprezentant al facultăţii, un reprezentant al studenţilor în cadrul facultăţii şi un reprezentant al organizaţiei studențești.

 

METODOLOGIA privind acordarea de credite o puteți găsi AICI!

 

 

Calendarul activităţii de acordarea a creditelor pentru activitatea de voluntariat:

–  03.06.2015 – 15.06.2015 – Depunerea dosarelor pentru acordarea creditelor pentru voluntariat (conf. Art. 6)

–  16.06.2015 – 17.06.2015 – Desfășurarea interviurilor pentru persoanele înscrise (ora 12:00)

–  17.06.2015 – Afișarea listelor preliminare cu persoanele care au obținut credite pentru activități de voluntariat

–  18.06.2015 – Contestații

–  19.06.2015 – Afișarea listei finale cu persoanele care au obținut creditele pentru activități de voluntariat

–  22.06.2015 – 24.06.2015 – Eliberarea adeverințelor.

Pentru nelămuriri și întrebări, trimite un email la adresa office@lsfetc.ro .