1140-take-control-of-your-work-schedule.imgcache.reva9d197ea078e7e182b540673a5f4aaa5.web_

Practica de vara 2018

Pentru acumularea celor 8 puncte de credit aferente PRACTICII DE VARA, in perioada 02.05.-15.06.2018 se colecteaza conventiile de practica.

Conventiile de practica se descarca de AICI si se vor depune la decanatul facultatii in 3 exemplare semnate și ștampilate de compania acceptanta. Responsabilul de practica, din partea facultății, este dl. sl.dr.ing. Ciprian DUGHIR.

In perioada 03-14 septembrie 2018 se va face upload pe Campusul Virtual la Atestatul de practica(format .pdf) cat si caietul de practica (pentru acesta vom reveni cu recomandari la o data ulterioara pe CV)