exam-dates-800x437

Programarea 1 a examenelor restante de sem II pentru anii terminali

În atenția studenților din anii terminali, IV și IV extensie, II master și II master extensie: programarea 1 a examenelor din al doilea semestru al anilor I, II și III licență și I master.

Acolo unde nu apar date de examen, studenții vor lua legătura cu cadrul didactic titular pentru programare.