Programarea 1 a examenelor restante de sem II pentru anii terminali

În atenția studenților din anii terminali, IV și IV extensie, II master și II master extensie: programarea 1 a examenelor din al doilea semestru al anilor I, II și III licență și I master.

Acolo unde nu apar date de examen, studenții vor lua legătura cu cadrul didactic titular pentru programare.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.