Masa rotundă

„Masa Rotundă” este un proiect al LSFETc prin care aceasta dorește să pună față-în-față studenții din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale și din cadru Universității “Politehnica” din Timișoara cu forurile care îi reprezintă.

Are ca obiectiv informarea studenților în legătură cu drepturile și îndatoririle către facultate, crearea unui mediu favorabil interacțiunii studenților cu conducerea UPT, transparența din partea conducerii universității, decantului, CICS, Bex, fața de student, conștientizarea studenților în legătură cu importanța implicării lor în organizațiile studențești.

Beneficiarii direcți ai proiectului vor fi studenții participanți și beneficiarii indirecți vor fi UPT (capital de imagine) și organizațiile afiliate.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.