Semnarea contractului de studii

Aplicația student.upt.ro este disponibilă pe pagina web a UPT la secțiunea Studenți (https://student.upt.ro/) și permite studenților să contracteze și să semneze lista disciplinelor ce urmează să le efectueze în anul universitar 2020-2021 (numită anexă la contractul de studii, folosind adresa de mail instituțională ,,prenume.nume@student.upt.ro”  și ulterior, să plătescă online taxele de studii.

Puteți găsi aici un ghid de utilizare al aplicației de contractare, iar pentru fiecare caz în parte, aici veți găsi etapele de parcurs în vederea semnării contractului de studii pentru anul universitar 2020/2021.

În cazul în care întâmpinați probleme în legătură cu logarea pe aplicație puteți găsi aici intructiuni în vederea resetarii parolei contului UPT, iar dacă aceasta nu poate fi realizată, persoana pe care va trebui să o contactați pentru a va oferi ajutor este Cecilia Moise, la adresa de mail cecilia.moise@upt.ro, specificând numele complet, anul, seria sau specializarea din care faceți parte.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.