Exams-473x315[1]

Sesiunile de restante pentru anii terminali

LICENTA
Programarea II a disciplinelor de anul IV sem II se vor sustine in perioada 09.05 – 22.05.2016

Programarea III a disciplinelor de anul IV sem II se vor sustine in perioada 23.05 – 05.06.2016
Programarea III a disciplinelor de anul I, II si III, sem II se vor sustine in perioada 23.05 – 05.06.2016

MASTER
Programarea III a disciplinelor de anul I sem II se vor sustine in perioada 09.05 – 22.05.2016

Doar programarea III se planifica din oficiu de catre decanat.