Vrei să fii student consilier sau senator?

  • Studenţii consilieri sunt reprezentanţii studenţilor la nivelul Consiliilor Facultăţilor în cadrul Universității. Consiliul reprezintă organismul decizional şi deliberativ la nivel de facultate, ce își desfăşoară activitatea în baza prezentului regulament şi aplică deciziile strategice adoptate de Senatul UPT, cu scopul realizării misiunii UPT prevăzute în Carta Universităţii.
  • Studenții senatori sunt cei care ne reprezintă în senatul universității. Senatul reprezintă comunitatea universitară şi este cel mai înalt for de dezbatere, decizie şi reglementare din universitate. Acesta funcţionează pe baza principiilor autonomiei universitare, libertăţii academice şi transparenţei.

Depunerea dosarelor de candidatură se pot depune in perioada 28.10.2019-04.11.2019.

Desfășurarea propriu-zisă a alegerilor va avea loc în data de 13.11.2019.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.