Credite de voluntariat

Universitatea Politehnica din Timișoara recunoaște activitatea de voluntariat a studenților prin acordarea a 2 credite transferabile pentru fiecare an de studiu, pe lângă cele 60 de credite anuale. Aceste credite de voluntariat vor fi trecute în suplimentul de diplomă.

Pentru acordarea creditelor, studenții trebuie să depună un dosar care să conțină:

–  Scrisoare de recomandare din partea preşedintelui organizaţiei şi a cel puţin unui coordonator de activitate care gestionează activitatea de voluntariat în care voluntarul s-a implicat;

–  CV;

–  Raport de activitate pentru anul solocitării acordării creditelor (ANEXA 1)

–  Câte o imagine de la cel puţin 4 activităţi (proiecte, întâlniri, şedinţe) distincte desfăşurate în cadrul organizaţiei în anul solicitării creditelor;

–  Copii după diplomele obţinute în urma activităţii de voluntariat.

Dosarele se pot depune la Decanat în timpul programului cu publicul și în  sediul ligii în intervalul orar 12:00-16:00, până în data de 15.06.2015!

După depunerea dosarului, aplicantul trebuie să participe la un interviu. Comisia este formată din 3 persoane: un cadru didactic reprezentant al facultăţii, un reprezentant al studenţilor în cadrul facultăţii şi un reprezentant al organizaţiei studențești.

 

METODOLOGIA privind acordarea de credite o puteți găsi AICI!

 

 

Calendarul activităţii de acordarea a creditelor pentru activitatea de voluntariat:

–  03.06.2015 – 15.06.2015 – Depunerea dosarelor pentru acordarea creditelor pentru voluntariat (conf. Art. 6)

–  16.06.2015 – 17.06.2015 – Desfășurarea interviurilor pentru persoanele înscrise (ora 12:00)

–  17.06.2015 – Afișarea listelor preliminare cu persoanele care au obținut credite pentru activități de voluntariat

–  18.06.2015 – Contestații

–  19.06.2015 – Afișarea listei finale cu persoanele care au obținut creditele pentru activități de voluntariat

–  22.06.2015 – 24.06.2015 – Eliberarea adeverințelor.

Pentru nelămuriri și întrebări, trimite un email la adresa office@lsfetc.ro .

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.