Inscriere pentru obtinerea creditelor de voluntariat

Crezi că voluntarii nu sunt şi ei răsplătiţi? Ei bine a venit momentul să primiţi ce e al vostru!

Orice student care a desfăşurat activități de voluntariat în cadrul universității poate primi 2 credite transferabile pentru fiecare an de studiu, cu mențiunea că acestea nu pot fi echivalate cu nicio activitate din cadrul programelor de licență, masterat sau doctorat. Creditele vor fi trecute în suplimentul de diplomă, iar, până în momentul acordării suplimentului, facultatea poate elibera adeverințe care să ateste activitățile de voluntariat

Pentru acordarea creditelor, studenții trebuie să prezinte un portofoliu constituit din:
– scrisoare de recomandare din partea coducătorului organizației şi a cel puțin unui coordonator de activitate care gestionează activitatea de voluntariat în care voluntarul s-a implicat
– Curriculum Vitae
– raport de activitate pentru anul solicitării acordării creditelor
– câte o imagine de la cel puțin 4 activități (proiecte, întâlniri, şedințe etc.) distincte desfăşurate în cadrul organizației în anul solicitării acordării creditelor
– copii ale diplomelor obține în urma activității de voluntariat

CALENDAR

Perioada inscrierilor -> 15 – 19.05.2017

Perioada de evaluare a dosarelor -> 22 – 24.05.2017

Interviul -> 25 – 26.05.2017

Afisarea rezultatelor -> 29.05.2017

Contestatii -> 30.05.2017

Afisarea rezultatelor finale -> 31.05.2017

Candidaturile se depun la decanatul facultatii.

 

Regulamentul de acordare a creditelor de voluntariat

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.