Plata taxelor de școlarizare

Ultima zi în care se mai poate efectua plata taxelor de școlarizare fără penalizare este 10 ianuarie 2021.
Începând cu data de 11 ianuarie 2021, pentru toate sumele neachitate, cu termen de plată 10 ianuarie 2021, se va percepe taxa de penalizare stabilită prin HCA nr. 94/21.07.2020:
– pentru debite mai mici de 100 lei, penalizarea este 10 lei;
– pentru debite mai mari de 100 de lei, penalizarea este de 15% din valoarea debitului, fără a depăși 200 de lei.

Propuneri Burse- sem. I 2020/2021

Propunerile de burse de studiu:

– burse studiu licență

burse studiu master

Fondul de burse a fost împărțit astfel:

  • Burse sociale 30%

Din diferență, în funcție de numărul de studenți:

  • Burse studiu licență 76,5%
  • Burse studiu master 23,5%

Datorită faptului că fondul de burse a fost împărțit și pe numărul de studenți din fiecare an de studiu, ultima medie de bursă diferă.

Unde studenții au avut medii egale, s-a atribuit bursa în funcție de media generală a anului trecut, până la epuizarea fondului.

Dacă aveți întrebări la listele de burse puteți să le adresați la adresa de e-mail etcti@upt.ro până cel târziu 25.11.2020.

Studenții care nu au mai avut bursă până în prezent trebuie să trimită un extras de cont la aceeași adresă de e-mail de mai sus. Băncile partenere sunt: BRD, ING, BCR, Transilvania și Raiffeisen.

Hotărâre cu privire la modul de desfășurare al activității didactice în săpt. 9-14 și sesiunea de examene

În urma ședinței de Senat a UPT din data de 09.11.2020 s-a aprobat Hotărârea Consiliului de Administrație al UPT ca în săptămânile 9-14 din cadrul semestrului I al anului universitar 2020-2021, precum și în cursul sesiunii de examene de iarnă, activitățile didactice să se desfășoare integral online.

Hotărârea de Senat se poate găsi aici.

Semnarea contractului de studii

Aplicația student.upt.ro este disponibilă pe pagina web a UPT la secțiunea Studenți (https://student.upt.ro/) și permite studenților să contracteze și să semneze lista disciplinelor ce urmează să le efectueze în anul universitar 2020-2021 (numită anexă la contractul de studii, folosind adresa de mail instituțională ,,prenume.nume@student.upt.ro”  și ulterior, să plătescă online taxele de studii.

Puteți găsi aici un ghid de utilizare al aplicației de contractare, iar pentru fiecare caz în parte, aici veți găsi etapele de parcurs în vederea semnării contractului de studii pentru anul universitar 2020/2021.

În cazul în care întâmpinați probleme în legătură cu logarea pe aplicație puteți găsi aici intructiuni în vederea resetarii parolei contului UPT, iar dacă aceasta nu poate fi realizată, persoana pe care va trebui să o contactați pentru a va oferi ajutor este Cecilia Moise, la adresa de mail cecilia.moise@upt.ro, specificând numele complet, anul, seria sau specializarea din care faceți parte.

Hotărâre cu privire la modul de desfășurare al activității didactice în perioada 26.10-9.11. 2020

În data de 15 Octombrie 2020 a avut loc ședința de Senat în cadrul căreia s-a votat modul de desfășurare al activității didactice din Universitatea Politehnică Timișoara în următoarele 3 săptămâni.

În urma acestei ședințe, tinând cont de numărul actual de cazuri de îmbolnăvire la nivel local, dar și de părerea studenților, s-a luat decizia ca activitățile didactice să continue în format online în săptămânile 6-8.