Pregatire Psihopedagogica pentru Studenti

Departamentul de Pregătire a  Personalului Didactic (DPPD) oferă studenților din anul I şi II de la toate facultățile din cadrul  Universității Politehnica Timişoara, posibilitatea  parcurgerii Programului de pregătire psihopedagogică –Nivelul I, în cadrul Ciclului Licență.

•       Înscrierile se fac în perioada 26 septembrie 2016 – 7 octombrie 2016 la cursurile de Psihologia educației prevăzute în orarul anului I;
•       Admiterea se face ulterior înscrierii, pe baza unui interviu;
•       Taxa este de 60 ron/disciplină/semestru şi se achită fără majorări la secretariatul DPPD până în săptămâna a 8-a a semestrului;
•       La finalul programului se eliberează „Certificatul de absolvire – Nivelul I”  prin care se obține dreptul de a preda în învăţământul obligatoriu;
•       Disciplinele care fac parte din programul de pregătire sunt următoarele:
       Psihologia educaţiei – an I / sem.I
       Fundamente pedagogiei; Teoria şi metodologia  curriculu-ului – an I / sem.II
       Teoria şi metodologia instruirii; Teoria şi metodologia evaluării – anII / sem.I
       Didactica specialităţii– anII / sem.II
       Instruire asistată de calculator + Practică pedagogică I – an III / sem. I
       Managementul clasei de elevi + Practică pedagogică  II –  an III / sem. II
       Examen de absolvire – anIII / sem. II
Pregătitea psihopedagogică  se întinde pe 6 semestre si totalizează 30 de credite.

Ca urmare a celor prezentate, solicităm sprijinul dumneavoastră în promovarea acestui program de pregătire.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.