Programul încasărilor taxelor de semestrul II 2014/2015

Taxele de studii aferente semestrului II al anului universitar 2014-2015 se pot plăti în perioada 10.03.2015 – 09.04.2015.

Studenții exmatriculați pentru neachitarea taxelor pe semestrul I se mai pot reînmatricula pe baza unei cereri, adresată Prorectorului cu procesul de învățământ si problematica studențeasca, cu plata taxei de reînmatriculare și a următoarelor penalizări:
-pentru debite mai mici de 100 lei, penalizarea este de 10 lei;
-pentru debite mai mari de 100 lei, penalizarea este de 15% din valoarea debitului, fără a depăși 150 lei.

Taxa de reînmatriculare, penalizările și taxele de școlarizare se vor achita la casieriile facultăților cu cardul.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.