Exchange

Scopul acestui proiect este de a oferi șanse studenților din Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale să experimenteze mediul academic și viața socio-culturală din toate centrele de profil din țară. Principalul obiectiv al acestui proiect este promovarea ideii de mobilitate internă în rândul studenților. Experiența pe care studentul o poate acumula pe plan educațional sau social în această perioadă este una importantă, pentru că oferă acestuia un termen de comparație între facultăți.

Un alt obiectiv al acestui proiect este șansa de a experimenta o altă abordare asupra materiilor studiate în curicula actuală sau a unor materii care nu sunt incluse în curricula noastră. Pentru a putea urmări scopul programului nostru vom aloca locuri pe fiecare an din ciclul licență în cadrul acestui internship. În cadrul acelei săptămâni, studenții vor locui în căminele studențești aferente facultății, dar vor și participa la cursuri, seminarii și laboratoare.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.